ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ระบบใบรับรองเงินเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

กรุณาเข้าสู่ระบบ (โดยใช้ Chrome หรือ FireFox เพื่อการแสดงผลที่ปกติ)


เลขที่บัตรประชาชน

*ตัวอย่าง : 3320900930999
รหัสผ่าน

*4 หลักสุดท้ายของลขที่บัญชีใช้โอนเงินเข้า
*สำหรับ ธ.ออมสิน ให้ตัดสองตัวท้ายออกก่อน เช่น 123456789012 รหัสผ่านคือ 7890
 


     ใบรับรองเงินเดือนและเงินอื่น อาจจะมีข้อผิดพลาด โปรดแจ้งมายัง การเงินและการบัญชี เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำแนะนำต่าง ๆ ได้ที่ 0-4351-1754 ต่อ 123


เข้าใช้ระบบแล้ว 1720 คน จากทั้งหมด 2,757 คน คิดเป็นร้อยละ 62.39

พัฒนาโดย : นายบัญชา อุดมวิเศษ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลและเทคโลนียีสารสนเทศ

Copyright © 2014 by bancha_u@hotmail.com. All Rights Reserved.Powered by PHP+Mysql